Selecteer een pagina

Misschien heeft u wel eens gehoord van het KIFID. Dat is de afkorting van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Volgens eigen zeggen is het KIFID een laagdrempelige geschillenbeslechter voor consumenten die een geschil hebben met hun bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of de tussenpersoon die hen adviseerde .

Welnu met die laagdrempeligheid van klagen bij het KIFID valt het nogal tegen.  In meerderlei opzicht. Zodra een consument een klacht en daaraan verbonden schadeclaim tegen zijn financiële instelling indient, brengt die financiële tegenpartij meestal zwaar geschut in stelling. De klant komt te staan tegenover gehaaide juristen of advocaten en de klacht wordt al snel het juridisch moeras ingetrokken.  Elders op deze web blog  schreef ik al dat het KIFID standaard tijdens de behandeling van een klachtprocedure een schikkingszitting inlast. Dat lijkt mooi, maar u moet zeer stevig in uw schoenen staan om  u daarin niet met een fooitje te laten afschepen.

Maar er valt meer, veel meer te zeggen over dit KIFID.  In juni 2019 paste het KIFID ineens de (eigen) spelregels aan. Wanneer de klacht annex schadeclaim van de klager eerder onderwerp is geweest van een collectieve rechtszaak -en dat in Nederland vaak het geval- dan wordt de klacht niet in behandeling genomen door het KIFID.   Dit  beleidsbesluit van het KIFID van juni 2019 vormt een flagrante schending van de Europese Richtlijn over Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting.  Die richtlijn geeft namelijk aan dat buitengerechtelijke geschillenbeslechting en collectieve rechtszaken COMPLEMENTAIR zijn, dat wil zeggen naast elkaar dienen te bestaan.  EU lidstaat Nederland voldoet dus sinds juni 2019 niet meer aan de Europese Richtlijn, maar van ”onze” Ministers Sander Dekker (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) mag dit allemaal. Ze vinden het allemaal prima.  Zo niet echter de Vereniging Consument & Geldzaken. Deze organisatie heeft de Europese Commissie in 2020 verzocht een  zg. inbreukprocedure tegen EU lidstaat Nederland te starten.  Afgewacht moet nu worden of en hoe serieus de Europese Unie met de eigen regels om gaat. Ook bijvoorbeeld wanneer de Minister (Sander Dekker/VVD) tot dezelfde politieke stroming behoort als de betrokken (Belgische) Europees Commissaris (Reynders). Wordt  dus nog vervolgd……………