Selecteer een pagina

Een rechtszaak starten over een schadevergoeding doe  je niet voor de lol. Maar wanneer de veroorzaker van uw schade weigert deze schade te vergoeden, dan ontkomt u er vaak niet aan. Natuurlijk kunt u de schade voor eigen rekening nemen. Soms lukt het de schadeveroorzaker tot vergoeding te bewegen na een brief van uw advocaat waarin de dader een rechtszaak in het vooruitzicht wordt gesteld voor het geval hij halsstarrig blijft weigeren om te betalen.

Ook tijdens een rechtszaak wordt er soms geschikt tussen partijen. Volgens onderzoek gebeurt dit in ruim een derde  van gevoerde rechtszaken bij rechtbanken.  De kans op een schikking is groter wanneer de geclaimde schadevergoeding (ruim) lager is dan 25 duizend euro. De kans is ook iets groter wanneer de zaak wordt behandeld door de kantonrechter. Een kantonrechter is vaak een oudere, ervaren rechter. Bij zo’n schikking tijdens een rechtszaak is het uiteraard niet de rechter die de hoogte van een schikkingsbedrag vaststelt.

De rechter kan wel invloed op partijen uitoefenen om het conflict door middel van een schikking op te lossen. Dat gebeurt dan doordat de rechter een pauze inlast tijdens de zitting en partijen en hun advocaten de gelegenheid biedt op de gang met elkaar een schikking te bespreken.  Het is altijd goed van te voren te  bedenken voor welk bedrag u bereid bent te schikken. Bespreek dit vooraf met uw advocaat of juridisch adviseur. Lukt het niet om er met uw wederpartij uit te komen, dan wordt de rechtszaak voortgezet en volgt er uiteindelijk een vonnis. Bedenk ook dat een vonnis het geschil over een schadeloosstelling niet altijd oplost. Wordt uw schadeclaim geheel of grotendeels toegewezen, dan kan uw wederpartij daartegen meestal in beroep gaan en volgt er nog een lange rechtsstrijd.

Bij een instantie als het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) waar een consument een klacht en daaraan verbonden schadeclaim kan indienen tegen zijn bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of tussenpersoon/adviseur, is een aparte schikkingszitting sinds enkele jaren een vast element. Zelf heb ik meermaals ervaren dat er door de persoon die zo’n KIFID zitting voorzit een verre gaande druk op de klager kan worden uitgeoefend (en ook wordt uitgeoefend !) om met een schikking voor slechts een fractie van diens schade akkoord te gaan.  Denk daarbij aan ‘’fooitjes’’ in de orde van tien tot vijfentwintig procent van de feitelijke financiële schade.

Laat u uw schadeclaim via het KIFID lopen, laat u dan  niet intimideren en ga niet akkoord met een schikkingsbedrag waarmee u het principieel oneens bent. Heeft u het gevoel dat u al te zeer onder druk bent gezet tijdens een KIFID schikkingszitting, zet dan uw klachtprocedure stop bij het KIFID en leg uw zaak voor aan de gewone rechter.  Beter is dan de bijkomende kosten voor lief te nemen dan uw zaak te laten beoordelen door een instantie (KIFID) waarin u kennelijk geen vertrouwen heeft.  Bedenk ook vooraf dat bij het KIFID de klagende consument in slechts een hele kleine minderheid van gevallen in het gelijk wordt gesteld.